Klassiek homeopaatPraktijk voor Homeopathie Woudenberg
Alida Nijeboer-Verkerk R.Hom®
Zegheweg 1
3931 MR Woudenberg
T. 033-3030664
info@homeopathiewoudenberg.nl

Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende tarieven:
Eerste consult: € 145,- Een eerste consult bestaat uit twee delen: anamnese schriftelijk en praktijk gecombineerd met Vegatest.        
Vervolgconsult half uur € 60,-
Vervolgconsult 3 kwartier: € 80,- tot € 90,-   
Homeopathisch middel nasturen: €15,-
Betaling na afloop van het consult, bij voorkeur per pin betalen.

Graag wil ik u erop wijzen dat het eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.

Afspraken
In de praktijk wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Elke werkdag van 9.00-18.00 en op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren via mail of telefoon. Anders wordt bovenstaand tarief in rekening gebracht.

Update 1 november 2022: Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe patiënten inschrijven in onze praktijk. Omdat wij kwaliteitsvolle homeopathie willen blijven leveren, met voldoende aandacht en tijd per patiënt, zijn wij genoodzaakt opnieuw een patiëntenstop in te voeren. Houdt deze website in de gaten wanneer wij weer nieuwe patiënten kunnen inschrijven.

U kunt op www.nvkh.nl kijken voor een overzicht van klassiek homeopaten in Nederland. 

Voor korte vragen: telefonisch spreekuur op dinsdag van 9.00-10.00 uur en woensdag van 8.30-10.00 uur.

Voor meer informatie kunt  u bellen 033-3030664 of mailen info@homeopathiewoudenberg.nl

Geregistreerd
De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging, de NVKH. Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de aanvullende verzekering en kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

In het vergoedingen-overzicht 2021 (ligt in de praktijk en in te zien op de website van de NVKH) worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH.

Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Ik sta ingeschreven in het hbo-register RBCZ. De beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in dit register, zijn aangemeld door de beroepsorganisaties. De beroepsorganisaties dragen primair de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op hbo-niveau van deze beroepsbeoefenaren.

De praktijk is aangesloten bij Stichting Ikzoekchristelijkehulp. Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke Zorg ontwikkeld. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg.

Logo IZCH Keurkmerk Christelijke zorg

KvK-nummer 66192226.

Klachtenprocedure
Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Wilt of kunt u de klacht niet met uw homeopaat bespreken of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging NVKH.
Uitgebreide informatie kunt u hier vinden via: 
NVKH - www.nvkh.nl/behandeling/klachten-afhandeling
Quasir - www.quasir.nl  
Stichting Zorggeschil - www.stichtingzorggeschil.nl

beroepsvereniging NVKHkoepelorganisatie RBCZ