Acute klachten
De meeste acute klachten kunnen homeopathisch behandeld worden.
Is er sprake van levensbedreigende of spoedeisende situaties dan dient u uiteraard een regulier arts/specialist te raadplegen.

Chronische klachten
Veel chronische klachten en aandoeningen kunnen homeopathisch behandeld worden. Denk aan astma, COPD, reuma, maagdarmklachten, psychische aandoeningen, hart- en vaatziekten. Vaak wordt dit gecombineerd met reguliere behandelingen.
Ziekte van Pfeiffer, ziekte van Lyme: klachten kunnen door homeopathische ondersteuning/behandeling verminderen en zelfs verdwijnen.
Klachten na inenting kunnen homeopathisch behandeld worden.

Terugkomende klachten
Regelmatig terugkomende klachten als bijvoorbeeld onverklaarbare pijnen, blaasontstekingen, bijholte-ontstekingen, oorpijn, hoofdpijn, buikpijn, menstruatiestoornissen, huidklachten, kno-klachten, bronchitis, darmklachten, migraine, allergieën, hooikoorts, maagzuur en onverklaarbare klachten kunnen vaak goed behandeld worden met homeopathie. De frequentie vermindert, heftigheid neemt af en klachten verdwijnen vaak voor langere tijd of voorgoed.

Persoonlijke ontwikkeling en psychische problemen
Wanneer een homeopathisch middel zodanig passend is kan het op alle vlakken verbetering bewerkstelligen. Persoonlijke groei, emotionele blokkades, hooggevoeligheid, verlegenheid, onverwerkte gebeurtenissen: homeopathie zorgt voor meer evenwicht in de geestelijke balans. ADHD, ADD, autisme, slapeloosheid, depressies, rusteloosheid, angsten, paniekstoornissen, fobieën, wisselende stemmingen: homeopathie zorgt vaak voor een beter gevoel van welbevinden.

Vaak worstelen patiënten al lange tijd met klachten waar geen oplossing voor lijkt te zijn. Met een behandeling op maat kan vaak veel bereikt worden. Niet altijd is er genezing, maar vaak wel een verlichting van de klachten.

Als homeopaat zoek ik naar het beste voor de cliënt. Dit kan ook betekenen dat ik patiënten doorverwijs naar de huisarts of specialist omdat niet elke klacht geschikt is voor alleen een homeopathische behandeling. In heel veel gevallen echter kan homeopathie als milde geneeswijze klachten verminderen of compleet opheffen!