Wat is homeopathie eigenlijk?

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het principe van homeopathische geneeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan een mens ziek worden. Het is dus belangrijk om niet alleen de symptomen te behandelen, maar om het evenwicht te herstellen.

Homeopathie is een duurzame en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu. Homeopathie is wetenschappelijk onderbouwd en is veilig in de handen van een deskundig homeopathisch behandelaar.
Homeopathie is gebaseerd op similiawet. Dit principe houdt in dat iemand van een ziekte kan worden genezen door het toedienen van een zeer kleine hoeveelheid stof die bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte. De keuze van het best passende middel is het waar het in de homeopathie om gaat.

De keus van het geneesmiddel vindt plaats volgens het gelijksoortigheidsprincipe: de symptomen die iemand heeft kunnen genezen worden door een middel wat bij gezonde personen juist soortgelijke symptomen kan veroorzaken.

Een voorbeeld:  rauwe ui veroorzaakt traanogen en een loopneus… Bij mensen met klachten als traanogen, neusverkoudheid kan Allium Cepa (ui) homeopathisch worden toegepast. Door de gelijksoortigheid krijgt het organisme een prikkel waardoor het natuurlijk evenwicht weer hersteld wordt. Er is een directe relatie tussen het geneesmiddel en het ziektebeeld vanwege het similia-principe en daardoor blijkt het middel in een bijzonder kleine dosering gegeven te kunnen worden.

Het basismateriaal van homeopathische geneesmiddelen kan bestaan uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Meestal kunnen homeopathische geneesmiddelen naast andere, reguliere geneesmiddelen gebruikt worden.

Uit het basismateriaal (van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong) wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties). Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3.

Homeopathische geneesmiddelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven. Melksuikerkorrels (granuli) of melksuikertabletten worden daarvoor in de gepotentieerde, geneeskrachtige vloeistof gedrenkt.
Klassieke homeopathie is iets anders dan zelfzorghomeopathie. Wanneer u bij een klassiek homeopaat komt en een homeopathisch middel krijgt voorgeschreven is dit  individueel bepaald en wordt een persoonlijke potentie toegepast. In zelfzorghomeopathie gaat het om complexmiddelen. In de klassieke homeopathie gaat het  om het totaalbeeld waarbij enkelvoudige middelen stapsgewijs worden toegepast in een passende potentie.

In de homeopathie wordt systematisch geneesmiddelonderzoek gedaan. De uitkomsten van geneesmiddelproeven worden gerapporteerd en vastgelegd in Materia Medica. Met behulp van het Repertorium zoekt een klassiek homeopaat naar geneesmiddelen uit deze Materia Medica, passend bij het symptoombeeld van de cliënt.

Veel homeopaten maken ook gebruik van isopathie. Daaronder wordt verstaan dat er een gepotentieerd homeopathisch geneesmiddel wordt gekozen op basis van niet een gelijkend middel, maar een middel wat gemaakt is van de veroorzaker van de ziekte. Bijvoorbeeld patiënten met griep, kunnen behandeld worden met een homeopathisch middel wat gemaakt is van het gedode griepvirus. Of kinderen met klachten na vaccinatie worden behandeld met homeopathische middelen gemaakt van deze vaccins. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft de werkzaamheid van isopathie aangetoond bij intoxicaties op cellen, planten en dieren.

Kijk voor betrouwbare en onafhankelijke informatie op homeopathie.nl, dit is een website waar u kunt lezen over wetenschappelijk onderzoek homeopathie,  het homeopathisch werkingsmechanisme, toepasbaarheid van homeopathie en nog veel meer. Ook vereniginghomeopathie.nl is een website waarop u veel kunt lezen over homeopathie en aanverwante onderwerpen.

Tijdens een consult neem  ik de tijd om u goed te leren kennen. Omdat het essentieel is voor een goede behandeling.  Het homeopathisch geneesmiddel dient goed bij u en uw klachten te passen. Daarbij kijk ik hoe, wanneer en waar de klachten zich bij u manifesteren. Bovendien is het belangrijk om in beeld te hebben hoe ontwikkelingen in uw leven van invloed zijn op uw klachten maar ook hoe klachten uw ontwikkeling beïnvloeden.

Een homeopathische behandeling kan op alle natuurlijke ziekten ingezet worden. Ter genezing of ter verbetering van de levenskwaliteit.

Uw vitaliteit, levensomstandigheden, medicatiegebruik, de aard van uw ziekte, termijn van uw ziekte zijn van invloed op de mogelijkheden van herstel, termijn en succes van de homeopathische behandeling.

U kunt in de praktijk terecht voor acute klachten, chronische klachten, terugkomende klachten, persoonlijke groei, onverklaarbare klachten zoals pijn en vermoeidheid, maar ook voor een vrijblijvend gesprek.